آموزش Visual Basic

15,900 تومان 9,540 تومان

آموزش کامل ویژوال بیسیک به صورت تصویری و به مدت ۳۱ ساعت تهیه شده است. مجموعه آموزش ویژوال بیسیک به کدنویسی داده ها تحت Visual Studio می پردازد.

توضیحات

آموزش Visual Basic::

مشخصات آموزش Visual Basic بهکامان

شماره شناسنامه اثر ۰۴۲۰۷۹ – ۰۰۲۸۲ – ۸
مرجع صادر کننده  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
زبان  فارسي
نوع ديسک  DVD
تعداد ديسک  ۱ حلقه
مدت آموزش  ۳۱ ساعت
سطح آموزش  مقدماتي تا پيشرفته
سيستم عامل  windows 7 – 8 – 8.1 – 10 / 32-64bit
سایر توضیحات همراه با نرم افزار Visual Studio 2012

آموزش به صورت اینتراکتیو

سورس کامل مثالهای آموزش داده شده

 

توضیحات تکمیلی

فهرست مطالب آموزش کامل ویژوال بیسیک :

فصل اول:

 • برنامه Hello World
 • برنامه Birthday

فصل دوم:

 • تایپ های مرجع در برابر تایپهای ارزش

فصل سوم:

 • ویژگی های تازه IDE و زبان VB.NET
 • متد سازنده
 • کد Event Handler
 • پنجره های اصلی
 • فایلها و گسترش ها
 • فهرست Error
 • BreakPointsWindow
 • تغییرات زبان و Syntax
 • تغییرات آرایش ها
 • استفاده از ساختار if…then
 • عبارات کوتاه if …then
 • استفاده از Select Case
 • Exception Objects
 • کنترل رویداد
 • کنترل هایی برای جمع آوری ورودی
 • کنترل Check Box را آزمایش کنید.
 • استفاده از کادرهای گروهی و دکمه های رادیویی
 • گرفتن ورودی با کنترلهای Group BoxوRadio Button
 • برنامه ی Radio Button را اجرا کنید.

فصل چهارم:

 • افزوده منوها با استفاده از کنترل MenuStrip
 • یک منو ایجاد کنید.
 • افزودن کلیدهای دسترسی به فرمانهای منو
 • قراردادهایی راجع به منو
 • کلیدهای دسترسی را اضافه کنید.
 • ترتیب آیتم های منو را تغییر دهید.
 • پردازش انتخاب های منو
 • یک شیء برچسب به فرم اضافه کنید.
 • رویه های رویداد منو را ویرایش کنید.
 • برنامه Menu را اجرا کنید.
 • خصوصیات و متدهای ساعت سیستم
 • افزودن نوار ابزارها با استفاده از کنترل ToolStrip
 • نوار ابزار ایجاد کنید.
 • دکمه های نوار ابزار را جابجا کرده و حذف کنید.
 • استفاده از کنترلهای کادر گفتگو
 • کنترلهای Open File Dialog و Color Dialog را اضافه کنید.
 • یک شیء کادر تصویر اضافه کنید.
 • رویه های رویدادی که کادرهای گفتگوی متداول را مدیریت می کنند.
 • رویه رویداد دکمه Open را ویرایش کنید.
 • رویه رویداد دکمه Color را بنویسید.
 • برنامه Menu را اجرا کنید.
 • اختصاص کلیدهای میانبر به منوها
 • کلیدهای میانبر را به منوی Clock اختصاص دهید.

فصل پنجم:

 • طبقه Control
 • Scrollable Control Class
 • Digital Time
 • اختلاف در  Dialog Boxes
 • خواص جدید کنترل ها
 • کنترل Linked Label
 • کنترل Print Document
 • توارث تصویری
 • کلاس System.Drawing Graphics Class

فصل ششم:

 • شاخه سازی
 • روشهای عملی
 • پایانیابی
 • اجرای توارث اصلی
 • لغات کلیدی شاخص در VB.NET
 • شاخه های خلاصه شده
 • اشتراک متغیرها
 • رابط ها (Interface)
 • اشیاء غیر قابل برگشت

فصل هفتم:

 • خاصیت Start Position

فصل هشتم:

 • به کارگیری پرونده ها در دستیابی به داده های مرتبط
 • ستون داده ها

فصل نهم:

 • استفاده از توارث برای دسترسی به مرجع فرعی
 • آزمایش کردن میزبان از طریق مرورگر
 • ایجاد یک خدمت وب معامله شده
 • ارسال یک متن پیام
 • آغاز کردن یک زبان برنامه نویسی
 • پردازش همزمان
 • کاربردهای میز فرمان
 • ایجاد و فعال کردن دیالوگ چاپ
 • نصب خدمت

فصل دهم:

 • نمایش فایلهای HTML با اینترنت اکسپلورر

فصل یازدهم:

 • حذف اقدامات پردازشی از شرایط

فصل دوازدهم:

 • نوشتن حلقه For … Next
 • به کارگیری متغیر شمارنده در کنترلTextBox چند خطی
 • با استفاده از حلقه For … Next اطلاعات را نمایش دهید.
 • ایجاد حلقه های For … Next پیچیده
 • با استفاده از حلقه For … Next فایلها را باز کنید.
 • به کار گیری شمارنده ای که محدوده بزرگتری دارد.
 • از متغیر سراسری استفاده کنید.
 • دستور Exit For
 • نوشتن حلقه های Do
 • اجتناب از حلقه های بی پایان
 • با به کارگیری حلقه Do درجه حرارت ها را تبدیل کنید.
 • به کارگیری کلمه کلیدی Unit در حلقه های Do
 • درج تکه های کد
 • تکه کد نسخه فعلی ویندوز را درج کنید.

فصل سیزدهم:

 • یافتن و تصحیح خطاها
 • سه نوع خطا
 • شناسایی خطاهای منطقی
 • به کارگیری حالت اشکال زدایی
 • برنامه Debug Test را اشکال زدایی کنید.
 • ردیابی متغیرها با استفاده از پنجره Watch
 • ابزارهای اشکال زدایی که داده ها را نشان می دهند.
 • یک Visualizer متنی در اشکالزدا باز کنید.
 • استفاده از پنجره های Immediate و Command
 • با استفاده از پنجره Immediate مقدار متغیر را تغییر دهید.
 • به پنجره Command سوئیچ کنید.
 • حذف نقاط توقف

فصل چهاردهم:

 • پردازش خطاها با استفاده از دستورTry…Catch
 • چه موقع از اداره کننده های خطا استفاده کنیم؟
 • تنظیم تله
 • خطاهای مسیر و درایو دیسک
 • خطاهای درایو دیسک را تجربه کنید.
 • نوشتن اداره کننده خطای درایو دیسک
 • اداره کننده خطا را آزمایش کنید.
 • به کارگیری عبارت Finally برای انجام کارهای پاکسازی
 • به به کار گیری Finally کادر پیغام را نمایش دهید.
 • اداره کننده های خطای Try…Catch پیچیده تر
 • شیء Exception
 • چندین شرط خطای زمان اجرا را بررسی کنید.
 • ایجاد خطاها توسط خودمان
 • مشخص کردن مدت Retry
 • خطاهای زمان اجرا را با استفاده از متغیر ردیابی کنید.
 • به کارگیری بلوک های Try…Catch تو در تو
 • مقایسه اداره کننده های خطا با تکنیک های برنامه نویسی تدافعی
 • دستور Exit Try

فصل پانزدهم:

 • پروژه Lucky Seven
 • ماژول را اضافه کنید.
 • تابع HitRate را ایجاد کنید.
 • برنامه Track Wins را اجرا کنید.
 • یک رویه Sub کادر متنی ایجاد کنید.
 • برنامه TextBoxSub را اجرا کنید.

فصل شانزدهم:

 • به کار گیری آرایه ها برای مدیریت داده های عددی و رشته ای
 • کار با آرایه ای از متغیرها
 • ایجاد آرایه
 • تعریف آرایه با اندازه ثابت
 • تخصیص حافظه
 • کار با عناصر آرایه
 • اعلان آرایه و تخصیص مقادیر اولیه به آن
 • ایجاد آرایه با اندازه ثابت برای نگهداری دما
 • توابعUBound و LBound
 • از آرایه با اندازه ثابت استفاده کنید.
 • ایجاد آرایه پویا
 • به کارگیری آرایه پویا برای نگهداری دماها
 • حفظ محتویات آرایه با استفاده از RemDim Preserve
 • استفاده ازRemDim برای آرایه های سه بعدی
 • پردازش آرایه های بزرگ با استفاده از متدهای کلاس Array
 • از متد Array برای مرتب سازی آرایه ۳۰۰۰ عنصری استفاده کنید.

فصل هفدهم:

 • بررسی فایلهای متنی و پردازش رشته
 • خواندن فایلهای متنی
 • فضای نام My
 • کلاس StreamReader
 • به کار گیری متد ReadAllText
 • برنامه TextBrowser را بررسی کنید.
 • نوشتن فایلهای متنی
 • متد WriteAllText
 • کلاس StreamWriter
 • به کارگیری متد WriteAllText
 • برنامه Quick Note را اجرا کنید.
 • کد برنامه Quick Note را بررسی کنید.
 • پردازش رشته ها با استفاده از کلاس String
 • مرتب سازی متن
 • کار با کدهای اسکی
 • مرتب سازی رشته ها در کادر متنی
 • برنامه Sort Text را اجرا کنید.
 • بررسی برنامه Sort Text
 • محافظت از رشته ها با رمزگذاری ابتدایی
 • با تغییر کدهای اسکی متن را رمزدار کنید.
 • کد برنامه Encrypt را بررسی کنید.
 • به کار گیری عملگر Xor
 • با استفاده از عملگر Xor متن را رمزگذاری کنید.
 • بررسی کد برنامه رمزگذاری

فصل هجدهم:

 • کار با چاپگر
 • به کارگیری کلاس Print Document
 • چاپ متن از شیء کادر متنی
 • چاپ فایل های متنی چند صفحه ای
 • اضافه کردن کادرهای گفتگوی Print Preview و Page Setup
 • کنترلهای PrintPreviewDialog و PageSetupDialog را اضافه کنید

فصل نوزدهم:

 • شروع کار با ADO.Net
 • اصطلاحات فنی پایگاه داده
 • پنجره Data Sources
 • به کار گیری کنترل های مقید برای نمایش اطلاعات پایگاه داده
 • دستورات SQL و LINQ و فیلتر کردن داده ها

فصل بیستم:

 • نمایش داده ها با استفاده از کنترل Datagridview برای نمایش رکوردهای پایگاه داده
 • برقرار کردن اتصال به جدول پایگاه داده
 • فرمت بندی سلول های Datagridview
 • به روز رسانی پایگاه داده اصلی
 • به روز رسانی در پایگاه داده را فعال کنید.
 • دسترسی به داده ها در محیط فرم های Web

فصل بیست و یکم:

 • ایجاد سایت های وب و صفحات وب با استفاده از Visual Web Developer و ASP.NET
 • صفحات وب در برابر فرم های ویندوز
 • کنترل های سرور
 • کنترل های HTML
 • ساخت سایت وب با استفاده از Visual Web Developer
 • ملاحظات نیازمندی های نرم افزاری برای برنامه نویسی ASP.Net
 • استفاده از Web Page Designer
 • در نمای Design متن را اضافه کنید.
 • اضافه کردن کنترلهای سرور به سایت
 • استفاده از کنترلهای TextBox،Labe و Button
 • نوشتن رویه های رویداد برای کنترل های صفحه وب
 • معتبر سازی فیلدهای ورودی در صفحه وب
 • سفارشی سازی الگوی سایت وب
 • صفحه وب About.aspx را سفارشی کنید.
 • نمایش رکوردهای پایگاه داده در صفحه وب
 • تنظیم عنوان های سایت های وب

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آموزش Visual Basic”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × چهار =

طراحی سایت
طراحی سایتسئوسرویس و تعمیر کولر گازی